Εγγραφή στο Newsletter

Τελευταίες Ανακοινώσεις

18/09/2020
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
24/08/2020
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-2021
24/10/2019
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019

Επικοινωνία

an image
Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΜΠΑΡΝΙΑ
Λασαίας 1 & Μίνωος
Θέρισσος 71305
Ηράκλειο Κρήτης
email: info@galinakibarnia.gr
Tηλ: (2810) 252-657,
(2810) 318-212
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


1. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΜΠΑΡΝΙΑ βρίσκεται στην περιοχή Θέρισσος,στην οδό Λασαίας 1 & Μίνωος 111. Είναι ειδικά διαμορφωμένα για Σχολείο, με άνετους χώρους, κεντρική θέρμανση, χαρούμενη επίπλωση και αύλειο χώρo σε ευχάριστο περιβάλλον.

2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες και τα μηνύματα των καιρών, το Σχολείο μας προσφέρει στους μαθητές του ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε 5 ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ρώσικη και στην Ελληνική για αλλοδαπούς, κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο.

Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν περισσότερες από μία γλώσσες στο Σχολείο μας αποκτούν ένα σημαντικό προνόμιο, έτσι ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμά τους να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθημάτων τους.

3. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι εγγραφές αρχίζουν αρχές Σεπτεμβρίου και το σχολικό έτος διαρκεί περίπου 8,5 μήνες (μέσα Σεπτεμβρίου - τέλη Μαΐου). Η θερινή περίοδος αρχίζει μέσα Ιουνίου και τελειώνει μέσα Αυγούστου. Έτσι δίνεται η ευκαιρία, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, να ξεκουραστούν και να απολαύσουν ολιγοήμερες διακοπές λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
4. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέρχονται στο Σχολείο πέντε λεπτά πριν αρχίσει το μάθημά τους. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει πάντοτε 10 λεπτά μετά την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα.
5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣA
Η επιλογή των βιβλίων γίνεται υπεύθυνα και μεθοδικά μετά από λεπτομερή ενημέρωση πάνω στις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Οι καθηγητές μας παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης και επισκέπτονται ανελλιπώς τις εκθέσεις ξενόγλωσσων βιβλίων. Μελετούμε προσεκτικά τις νέες εκδόσεις και τις αξιολογούμε με βάση την ποιότητα της γνώσης που προσφέρουν, τις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών μας.

Προσπαθούμε να φτιάχνουμε ολιγομελή τμήματα. Όμως κάτω από 5 άτομα, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μη δημιουργεί τμήμα. Τα ποικίλα εποπτικά μέσα που διαθέτουμε, computers, interactive multimedia programmes, Internet, διαδραστικούς πίνακες (smart boards) κ.α. είναι εργαλεία στα χέρια των καθηγητών και μαθητών μας, που εμπλουτίζουν την γνώση, κάνοντας το μάθημα ευχάριστο και ξεκούραστο.
6. ΕΞΕΤΑΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πιστεύουμε πως η καθημερινή εξέταση και τα συχνά τεστ βοηθούν τον καθηγητή να εντοπίζει τις αδυναμίες του/της κάθε μαθητή/τριας. Έτσι, είναι σε θέση να τον/την βοηθήσει ιδιαίτερα, όταν και όπου χρειάζεται. Πέραν όμως από τα πρόχειρα τέστ, τα διαγωνίσματα των κεφαλαίων (Revision Tests), υπάρχουν και τα επίσημα διαγωνίσματα που γίνονται ανά μήνα επί της διδαχθείσης ύλης.

Κάθε μήνα δίδεται από τους καθηγητές γραπτός και προφορικός βαθμός για κάθε μάθημα, οι οποίοι καταγράφονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, πιστεύουμε πως ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να έχει αξιολογηθεί λανθασμένα κάποιος/α μαθητής/τρια. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερώνονται τακτικά, υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα για την απόδοση των παιδιών τους σε κάθε διδασκόμενο μάθημα.
7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΕΣΤ
Όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να δίνουν τα προαναφερόμενα διαγωνίσματα και τεστ που θέτουν οι καθηγητές/τριες. Στην περίπτωση, που λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια κ.α.) αυτό δεν είναι εφικτό, τότε παρακαλούνται οι μαθητές/τριες να συνεννοούνται με τη Γραμματεία ή με τους καθηγητές τους έτσι, ώστε, να κανονιστεί η ημέρα και ώρα που θα μπορέσει ο μαθητής/τρια να γράψει το τεστ. Κανένας μαθητής/τρια δεν χάνει τεστ και είναι, μάλιστα, δική του/της ευθύνη να αναζητήσει τη σχετική ημερομηνία για να δώσει το οφειλόμενο τεστ, ακόμη και στην περίπτωση που τούτο έχει παραβλεφθεί. Διαφορετικά, εάν απολέσει τεστ αδικαιολόγητα, τούτο θα είναι επιζήμιο για την τελική βαθμολογία του/της.
8. ΕΛΕΓΧΟΙ & ΒΑΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έλεγχοι δίνονται τρεις φορές το χρόνο. Ο πρώτος έλεγχος αναφέρεται στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ο δεύτερος έλεγχος στους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και ο τρίτος, στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων.

 Η βάση βαθμολογίας που επιτρέπει στους μαθητές/τριες να προάγονται στις επόμενες τάξεις είναι το 12. Επιδιώκουμε, όμως, οι μαθητές μας να έχουν άνω του 12 γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προβλέψουμε καλή και ομαλή εξέλιξη στην εκμάθηση της γλώσσας. Παρόμοια κλίμακα βαθμολογίας αντιστοιχεί και στις άλλες γλώσσες. Σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων πρέπει να είναι πάνω από τη βάση.

Μετά τη βαθμολογία του πρώτου τριμήνου, όσοι μαθητές είναι αδύνατοι στη γραμματική μπορούν να παρακολουθούν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αρχίζοντας τον Ιανουάριο.
9. ΠΡΟΑΓΩΓΗ

α) Εάν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, ο τελικός μέσος όρος είναι προβιβάσιμος βαθμός, και εφόσον οι μέσοι όροι των μαθημάτων είναι επίσης προβιβάσιμοι βαθμοί, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη.

β) Συνιστάται στους μαθητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθούν εντατικά καλοκαιρινά τμήματα, εφόσον ο βαθμός προαγωγής τους είναι τουλάχιστον ένα βαθμό πάνω από τη βάση της τάξης σε όλα τα μαθήματα.

γ) Οι μαθητές/τριες της τάξης Ε' τάξης προάγονται στην επόμενη τάξη του ανώτερου κύκλου σπουδών (LOWER FCE / ECCE / PTE 3) εφόσον ο τελικός μέσος όρος είναι προβιβάσιμος βαθμός της τάξης (12), αλλά και όλοι οι μέσοι όροι των μαθημάτων είναι προβιβάσιμοι βαθμοί δηλ. πάνω από 12, βλέπε ΠΡΟΑΓΩΓΗ (α) και ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (α).


ΠΡΟΣΟΧΗ! Επίσης, στo Σχολείo μας εφαρμόζεται ο παρακάτω κανονισμός: Οι μαθητές/τριες της D' τάξης που θα λάβουν τελικό μέσο όρο 16,5 και άνω και εφόσον οι μέσοι όροι των μαθημάτων είναι επίσης άνω του 16, προάγονται απ' ευθείας στην τάξη LOWER / FCE / ECCE / PTE 3, εφόσον το επιθυμούν. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες κάτω του 16,5 θα προαχθούν στην Ε' τάξη. Σημειώνουμε ότι για το λόγο αυτό οι ώρες διδασκαλίας της D' Τάξης είναι αυξημένες κατά μία (1) την εβδομάδα.

10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Εάν ο τελικός μέσος όρος είναι προβιβάσιμος βαθμός, αλλά στην ανάλυση βαθμολογίας μαθημάτων υπάρχει μέσος όρος που δεν είναι προβιβάσιμος βαθμός, ο μαθητής/τρια επανεξετάζεται γραπτώς στο συγκεκριμένο μάθημα για βελτίωση βαθμολογίας, εφόσον το επιθυμεί. Εάν ο βαθμός της επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας που προκύπτει είναι προβιβάσιμος, τότε, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη.


11. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Εάν ο τελικός μέσος όρος δεν είναι προβιβάσιμος βαθμός, ο μαθητής/τρια επανεξετάζεται γραπτώς, μέχρι δύο φορές, στο συγκεκριμένο μάθημα του οποίου ο μέσος όρος είναι κάτω από τη βάση. Εφόσον προκύπτει προβιβάσιμος βαθμός, τότε, ο μαθητής/τρια προάγεται στην επόμενη τάξη. Δεν συνιστάται να παρακολουθήσει θερινό εντατικό τμήμα.

.
12. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η τάξη ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ χωρίς καμία διαδικασία επανεξέτασης, είτε κατά την καλοκαιρινή είτε κατά την χειμερινή περίοδο, καταβάλοντας δίδακτρα με 50% έκπτωση, όταν ο τελικός μέσος όρος είναι περισσότερο από 2 μονάδες μικρότερος της βάσης της συγκεκριμένης τάξης.
13. ΤΑΞΗ PROFICIENCY
Μετά την απόκτηση του διπλώματος του LOWER (FCE CAMBRIDGE/ ΕCCE ΜICHIGAN/ PTE B2/ MSU B2) οι μαθητές/τριες μπορούν, προαιρετικά, να παρακολουθήσουν την τάξη ΡROFICIENCY σε δύο περιόδους. Στο τέλος της 1ης περιόδου οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις εξετάσεις CAE CAMBRIDGE / ALCE MICHIGAN / PTE C1, διπλώματα που γίνονται αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. Στο τέλος της 2ης περιόδου συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του PROFICIENCY ΜICHIGAN / CAMBRIDGE/ PTE C2,  που διενεργούνται τον Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Σε ότι αφορά στη βαθμολογία των παραπάνω τάξεων, ο στόχος είναι πλέον η απόκτηση των προαναφερομένων Διπλωμάτων. Πριν από την συμπλήρωση των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις, γίνονται προκαταρτικά τεστ για να εξακριβωθεί το επίπεδο των υποψηφίων μαθητών.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους/τις μαθητές/τριες να καταλάβουν ότι η μεθοδική μελέτη στο σπίτι και η ενεργή συμμετοχή τους κατά την διάρκεια του μαθήματος τους εξασφαλίζουν υψηλή βαθμολογία και πληρέστερη γνώση. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
14. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε όλες τις εξετάσεις των Ελληνικών και Ξένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόκτηση αντιστοίχων Διπλωμάτων. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τα επίπεδα εξετάσεων γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες. Μετά την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων, μεσολαβεί διάστημα δύο μηνών περίπου για την αποστολή των πρωτοτύπων Διπλωμάτων τα οποία απονέμονται στους επιτυχόντες σε ειδικές εκδηλώσεις στις αίθουσες ψυχαγωγίας των Σχολείων ή σε άλλους χώρους.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
PRE-JUNIOR
-
JA
-
JB
JA +JB (ΕΝΙΑΙΟ)
-
A
-
B
PALSO (LAAS) - PRE A1
C PALSO (LAAS) - A1
D PALSO (LAAS) - A2
E
PTE 2 (EDEXCEL) - BCCE -  B1
LOWER
FCE- ECCE- PTE 3 - MSU CELC- B2
ADVANCED
CAE - ALCE - PTE 4  - C1
PROFICIENCY
CAMBRIDGE-MICHIGAN -PTE 5 - MSU  CELP - C2
TOEIC - IELTS ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
A
-
B
PALSO (LAAS) - A1
C
 
D
PALSO (LAAS) - A2
E
GOETHE/ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ)
Β2 (2 ΠΕΡΙΟΔΟΙ) GOETHE/ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ)

ΓΑΛΛΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

A
-
B
DELF - A1
C DELF - A2
D DELF/SORBONNE/ΚΡΑΤΙΚΟ(ΚΠΓ) -  Β1
E DELF/SORBONNE/ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ) - Β2

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
A Α1
B
ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ) - Α2
C
ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ) - Β1
D
ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ) - Β2
A+B  Α2
C+D ΚΡΑΤΙΚΟ (ΚΠΓ) - Β1, Β2
15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την καλύτερη επίδοση των μαθητών/τριών πρέπει να ακολουθείται ο παρακάτω τρόπος μελέτης.

Α/Β ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (Juniors)

Πρέπει να μελετούν τις άγνωστες λέξεις και φράσεις καθημερινά, κυρίως από το companion χρησιμοποιώντας τα CD τους για ακουστική εξάσκηση , γιατί εξετάζονται μέσα στην τάξη.

Να διαβάζουν το μάθημά τους πολλές φορές στο σπίτι μεγαλοφώνως.

Να μελετούν την ορθογραφία που καθορίζουν οι καθηγητές/τριες μέχρι να είναι σίγουροι ότι την έχουν μάθει.

Στο τέλος κάθε ενότητας κεφαλαίων οι μαθητές/τριες γράφουν τεστς.

ΤΑΞΕΙΣ A, B, C, D

Πρέπει

  • να μελετούν τις άγνωστες λέξεις και φράσεις καθημερινά, κυρίως από το companion, και να τις χρησιμοποιούν μέσα σε προτάσεις γιατί εξετάζονται μέσα στην τάξη.


Να διαβάζουν τα κείμενα ώστε να απαντούν τις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου προφορικά ή γραπτά.

Να διαβάζουν την ορθογραφία τους σε κάθε μάθημα.

Να γράφουν καθημερινά τις ασκήσεις του κεφαλαίου τις οποίες διορθώνουν προσεκτικά όταν τις εξετάζει ο/η καθηγητής/τρια μέσα στην τάξη.

Να γράφουν τις ασκήσεις Γραμματικής και να διαβάζουν τους κανόνες του μαθήματος γιατί η Γραμματική διδάσκεται συστηματικά σε αυτές τις τάξεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή την ώρα της διδασκαλίας γιατί υπάρχουν γραμματικά ή συντακτικά φαινόμενα που δεν τα έχουν διδαχθεί οι μαθητές/τρες ούτε στα Ελληνικά. Στην περίπτωση που δεν κατανοούν τα φαινόμενα αυτά, παρακαλούνται να ζητούν από τους καθηγητές/τριές τους να τους τα εξηγούν ξανά.

Να γράφουν τις εκθέσεις, τις επιστολές και τους διάλογους που ορίζουν οι καθηγητές/τριες και μετά τις διορθώσεις να μελετούν τα λάθη που έχουν κάνει. Πρέπει να προετοιμάζονται σωστά, να μελετούν ολοκληρωμένα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επαναλήψεις υποβάλλοντας στους καθηγητές/τριές τους τυχόν απορίες τους προς επεξήγηση. Έτσι, κερδίζεται αρκετός χρόνος μέσα στην τάξη.

Να γράφουν τα τεστ που θέτουν οι καθηγητές/τριες είτε αυτά είναι τεστ λέξεων και κατανόησης κειμένου είτε είναι ορθογραφίας και γραμματικής. Εάν παραλείψουν διαγώνισμα λόγω απουσίας πρέπει να κανονίζουν με τον/την καθηγητή/τριά τους πότε θα το δώσουν.


ΤΑΞΕΙΣ Ε' (Β1),  LOWER (Β2) / FCE/ ECCE / EDEXCEL 3,PROFICIENCY (C1, C2) CAE, CPE CAMBRIDGE, MICHIGAN PROFICIENCY & PTE 4, 5.

* Ισχύει ότι ακριβώς ισχύει και για τις παραπάνω Τάξεις.
* Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ακόμη περισσότερη συστηματικότητα και τακτικότητα στη μελέτη ώστε να μη δημιουργούνται ελλείψεις.
* Πέραν των καθημερινών υποχρεώσεων μελέτης, οι μαθητές/τριες πρέπει να προετοιμάζουν τα PRACTICE TESTS και τα ΡROJECTS (ειδικές εργασίες) και να συνομιλούν στην Αγγλική.

Σημείωση 1: Στις μεγάλες τάξεις είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι μαθητές/τριες ενεργά στις προφορικές εργασίες και στις συνομιλίες χωρίς ενδοιασμό μήπως κάνουν λάθος.

Σημείωση 2: Πριν υποβληθούν οι δηλώσεις συμμετοχής στις παραπάνω εξετάσεις για την απόκτηση των αντιστοίχων Διπλωμάτων, οι μαθητές/τριες υποβάλλονται σε προκαταρκτικά τεστ (MOCK TESTS) περασμένων εξεταστικών περιόδων και εφόσον η βαθμολογία αυτών των τεστ είναι 60%, τότε συμμετέχουν σε αυτές. Για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ΡROFICIENCY CAMBRIDGE, MICHIGAN & PTE οι μαθητές πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο της Πολιτείας.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) *

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί μελέτης στις αντίστοιχες Τάξεις.

16. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ
Για να επιβραβεύσουμε τους άριστους μαθητές του Σχολείου μας αλλά και για να δώσουμε κίνητρα στους πιο αδύνατους, καθιερώσαμε την απονομή υποτροφιών, βραβείων και επαίνων. Έτσι, οι μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν τελική γενική βαθμολογία 19 και 20 παίρνουν υποτροφία που ισοδυναμεί με έκπτωση 10% στα δίδακτρά τους (εκτός της τάξης ΡROFICIENCY). Οι μαθητές/τριες που έχουν τελική βαθμολογία από 18 έως και 18,9 παίρνουν έπαινο. Οι μαθητές των μικρών τάξεων βραβεύονται ακόμη για την καθημερινή τους επιμέλεια.
17. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Οι μαθητές μας, από την C τάξη κι άνω, παροτρύνονται να αλληλογραφούν με παιδιά άλλων χωρών. Ο νεωτερισμός σε αυτήν την διαπαγκοσμιακή σχέση είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ΙNTERNET, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τη ζωντανή διαδικτυακή επικοινωνία. Έτσι, αναπτύσσουν σχέσεις με παιδιά της ηλικίας τους από κάθε γωνιά της γης, μαθαίνοντας πολλά πράγματα για την ξένη χώρα αλλά και μεταδίδοντας πολλές πληροφορίες για την Ελλάδα.
18. INTERNET
Το Σχολείο διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένο με το Internet, έτσι, οι μαθητές, κυρίως των μεγάλων τάξεων, μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό και να συλλέξουν οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμούν για να συμπληρώσουν τις εργασίες που τους αναθέτουν οι καθηγητές τους. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας (www.galinakibarnia.gr) για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία και τον Κανονισμό του Σχολείου.
19. COMPUTERS - MULTIMEDIA
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα υποστηρίζεται εδώ και χρόνια από την νέα τεχνολογία ΙNTERACTIVE MULTIMEDIA. Οι μαθητές/τριες μέχρι την D' τάξη,  για 1 ώρα την εβδομάδα παρακολουθούν το μάθημα COMPUTERS MULTIMEDIA. Χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή επαναλαμβάνουν τμήματα της ύλης (γραμματική, λεξιλόγιο, ερωτήσεις κατανόησης κ.α.) που διδάχτηκαν στην τάξη. Οι μαθητές εξασκούνται σε ένα πλήθος διαφορετικών ασκήσεων του επιπέδου της τάξης τους, έχουν την δυνατότητα να ακούν αυθεντικούς διάλογους, να κάνουν ακουστικές ασκήσεις, ασκήσεις γραμματικής και να γράφουν ορθογραφία.
20. ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία για όλα τα επίπεδα. Προτρέπουμε τους μαθητές να δανείζονται βιβλία για να τα διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους ώστε να καλυτερεύουν την αναγνωστική τους ικανότητα.
21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οργανώνονται εκπαιδευτικά ταξίδια για μικρούς και μεγάλους μαθητές, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όσο πολυδάπανα κι αν είναι αυτά τα ταξίδια, αξίζουν να γίνονται γιατί οι εμπειρίες και οι γνώσεις που προσφέρουν στα παιδιά είναι πραγματικά πολύτιμες. Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εκδρομές μπορείτε να ζητάτε μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές.
22. ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Διοργανώνουμε ημερήσιες εκδρομές όπως και εκδρομές μισής μέρας. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία τόσο στα παιδιά όσο και σε μας να ζήσουμε, όλοι μαζί, όμορφες στιγμές που δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία της μάθησης αλλά με τις προσωπικές σχέσεις που οφείλουμε να αναπτύσουμε μεταξύ μας. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι Γονείς.
23. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πιστεύουμε στην όσο δυνατόν μεγαλύτερη και πολύπλευρη δραστηριοποίηση του παιδιού κατά τη διάρκεια της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Δεν αρκεί να μελετήσει το γλωσσικό σύστημα ενός λαού, αλλά να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του πολιτισμού του. Γι αυτό καθιερώσαμε ποικίλες δραστηριότητες. Πιστέψτε στην αναγκαιότητά τους και προσπαθήστε κι εσείς με τη σειρά σας να πείσετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε αυτές.

Στο τέλος κάθε σχολικής χειμερινής περιόδου, διοργανώνουμε θεατρική παράσταση με τη συνεργασία καθηγητών και μαθητών. Η ικανοποίηση στα μάτια Γονέων και μαθητών στο τέλος κάθε παράστασης, μας ανταμείβουν για την πολλή δουλειά που απαιτούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Επίσης, πριν κλείσει το Σχολείο, τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες, διοργανώνονται Χριστουγεννιάτικα και Αποκριάτικα σχολικά πάρτυ, είτε στο χώρο των Σχολείων, είτε σε άλλους χώρους για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, μαθητές και καθηγητές.

Κατά καιρούς, διοργανώνουμε διάφορα παιδαγωγικά σεμινάρια ποικίλου περιεχομένου, στα οποία συμμετέχουν μαθητές, καθηγητές και γονείς, όπως και εκδηλώσεις για την απονομή των διπλωμάτων.

24. ΣΧΕΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Οι σχέσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αγάπη και την αλληλοκατανόηση, Οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να εκτιμούν τους καθηγητές τους, οι οποίοι, πάντα, με καλή θέληση και αγάπη, εργάζονται για να εκτελέσουν το διπλό καθήκον τους: την παροχή γνώσεων και την διάπλαση σωστών ανθρώπων.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν πιστά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.

α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

* Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να κρατούν πάντα όλα τα βιβλία και τετράδιά τους. Υπάρχουν τετράδια εργασιών που πρέπει να είναι καθαρογραμμένα και τα οποία πρέπει να επιβλέπονται από τον γονέα.

* Να μελετούν συνεχώς και να είναι συνεπείς στις εργασίες που τους αναθέτουν οι καθηγητές για το σπίτι.

* Να συμπεριφέρονται σωστά στο χώρο του Σχολείου και να παραμένουν ήσυχοι και προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

* Aπαγορεύονται αυστηρά οι ύβρεις και η κοροϊδία προς το συμμαθητή ή καθηγητή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και λόγο για αποβολή από το Σχολείο.

* Πρέπει να διατηρούν το Σχολείο καθαρό, γιατί ένα όμορφο Σχολείο μας κάνει όλους να αισθανόμαστε υπερήφανοι και να περνάμε ευχάριστα τις ώρες που ζούμε σε αυτό.

* Aπαγορεύονται αυστηρώς τα σποράκια, οι τσίχλες και τα αναψυκτικά μέσα στις αίθουσες.

* Δεν πρέπει να διακόπτουν το μάθημα για να βγαίνουν έξω, εκτός αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

* Να έρχονται στο Σχολείο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και να συμπεριφέρονται κόσμια κατά την διάρκεια του διαλείμματος.

* Να περιορίζονται στο χώρο του Σχολείου και να μην ενοχλούν τις τάξεις που κάνουν μάθημα.

* Ο καθηγητής/τρια έχει δικαίωμα να αποβάλλει από την τάξη τον μαθητή/τρια που παρεμποδίζει το μάθημα ή δεν υπακούει στις υποδείξεις τους.

* Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται ουδόλως για τυχόν απώλειά τους εντός του Σχολείου.

β) ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ

* Οι υποχρεώσεις των καθηγητών μας είναι ποικίλες και εξίσου σημαντικές με αυτές των μαθητών/τριών μας.

* Να αγαπούν και να σέβονται κάθε μαθητή/τρια.

* Να είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθούν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμη και αν χρειαστεί αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

* Να αναπληρώνουν τις ώρες που χάνονται για κάποιο λόγο.

* Να είναι πάντα συνεπείς στην ώρα έναρξης του μαθήματος και να έρχονται 10 λεπτά πριν το μάθημα.

* Να ασχολούνται με όλους τους μαθητές και όχι μόνο με τους άριστους.

* Να μην επιπλήττουν ποτέ, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ακόμα και το πιο αρνητικό παιδί, μπροστά σε άλλα παιδιά.

* Οφείλουν να επιδιώκουν διάλογο με το παιδί ή τους Γονείς του για κάποιο πρόβλημα, αμέσως μετά το μάθημα.

* Η διδασκαλία τους πρέπει να είναι απλή και ευχάριστη, παράλληλα δε σύγχρονη και κατανοητή από όλους τους μαθητές/τριες. χρησιμοποιώντας όλα τα εποπτικά μέσα που διαθέτει το Σχολείο.

* Να ενημερώνουν το Γραφείο για τους μαθητές/τριες που απουσιάζουν σε 2 συνεχόμενα μαθήματα και όταν έρχονται απροετοίμαστοι.

* Να παραδίδουν τη βαθμολογία στις καθορισμένες ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

* Να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκθέσεις ξενόγλωσσων βιβλίων για την ποιοτική τους αναβάθμιση.


25. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ζητούμε πάντα από τους Γονείς να έχουν συχνή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές. Με αυτό τον τρόπο βοηθούμαστε στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα κάθε μαθητή/τριάς μας, είτε αυτό αφορά την απόδοσή τους στο μάθημα είτε την συμπεριφορά τους στο χώρο του Σχολείου.

26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Παρακαλούμε, κυρίως τους Γονείς, να ανταποκρίνονται εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σχολείο. Για τη σωστή λειτουργία ενός ιδιωτικού σχολείου χρειάζεται αυστηρή οικονομική οργάνωση.

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, μαθητής/τρια θέλει να διακόψει τη φοίτηση, πρέπει να ενημερώνει τo Γραφείο του Σχολείου για την συγκεκριμένη ημερομηνία διακοπής, ώστε να κανονίζονται οι οποιεσδήποτε εκκρεμότητες διδάκτρων. Στην αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο απαιτεί όλο το ποσό των διδάκτρων. Ο μαθητής/τρια που αλλάζει διεύθυνση ή τηλέφωνο οφείλει να ενημερώνει το Γραφείο αμέσως.
27. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
α) Τοις Μετρητοίς
β) Με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις
γ) Με προσωπικές επιταγές ημέρας ή μέχρι 60 ημερών

Κατά την εγγραφή καταβάλλεται μέρος των διδάκτρων υποχρεωτικά. Το υπόλοιπο των διδάκτρων προκαταβάλλεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στην περίπτωση, όμως, που τα δίδακτρα θα καταβληθούν εφάπαξ, παρέχεται 5% έκπτωση.
28. ΔΙΑΦΟΡΑ
Εάν, για δική σας ευκολία, επιθυμείτε ιδιαίτερη ρύθμιση πληρωμής διδάκτρων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας.

Αν όλοι, Μαθητές, Καθηγητές και Γονείς, εφαρμόζουμε πιστά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τότε υπάρχει ομαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. Έτσι, επιτυγχάνεται ο στόχος μας, δηλαδή, το υψηλό επίπεδο ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στο Σχολείο μας και που τελικά ανεβάζει κάθετα το επίπεδο γνώσης των μαθητών.